Договір публічної оферти

(Договір приєднання)

м. Київ

Цей договір, адресований фізичним особам, які мають намір здійснити купівлю товарів на сайті https://store.film.ua, (далі — Покупець), і є офіційною і публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Мусатова Анна Вячеславівна, яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, дата та номер запису в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 17 січня  2022 року, № 2 000 65 00000000 71943 (далі — Продавець), укласти цей Договір публічної оферти (договір приєднання) (далі — Договір) про таке:

1. Основні терміни

1.1. Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, що логічно пов’язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, які визначені міжнародними стандартами.

1.2. Сайт – web – сторінки, об’єднані адресним доменом www.store.film.ua, що знаходиться в Українській зоні мережі Інтернет.

1.3. Товар – одяг, видавнича та сувенірна продукція, подарункові сертифікати та інші матеріальні цінності, представлені ​​для продажу на Сайті.

1.4. Виробник - суб'єкт господарювання, який: виробляє Товар або заявляє про себе як про виробника Товару чи про виготовлення такого Товару на замовлення, розміщуючи на Товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються Покупцю, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує Товар.

1.5. Покупець – фізична особа, яка заповнила реєстраційну анкету з персональними даними на Сайті, та оформила і оплатила купівлю Товару.

1.6. Одержувач - фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний Покупцем Товар, а також та, що володіє правом провести обмін Товару відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

1.7. Договір приєднання – у відповідності зі ст. 634 Цивільного кодексу України договором приєднання вважається договір, умови якого визначені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах і можуть бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір складено відповідно до ст. 633 (Публічний договір), 634 (Договір приєднання), 641  (Пропозиція укласти Договір) та 642 (Прийняття пропозиції) Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

2.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України прийняттям умов цього Договору Покупцем є факт вибору опції «Я ознайомився та погоджуюсь з умовами Договору».

2.3. Погоджуючись з умовами цього Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність.

3. Предмет договору.

3.1. Відповідно до даного Договору Продавець зобов'язується на підставі замовлення Покупця продавати йому Товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього або іншого аналогічного використання, згідно з наявним на Сайті асортиментом, а Покупець зобов'язується приймати замовлений Товар і оплачувати його на умовах даного Договору.

4. Порядок придбання Товару

4.1. Прийняття Покупцем  пропозиції укласти цей Договір здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.2. Договору та проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2.  Прийняття Покупцем пропозиції укласти цей Договір здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

а) звернення до Сайту Продавця;

б) вибір конкретного Товару із наявних на момент звернення Покупця;

в) ознайомлення з умовами цього Договору;

г) надання Покупцем контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Товару, дати народження, а за умови оформлення доставки Товару — адреси доставки.

4.3. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.2 Договору, Покупець, проводить оплату замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом оплати Товару.

4.4. Після вчинення оплати замовлення Покупець або одержує Товар самостійно шляхом самовивозу із складу Продавця, або через відповідну службу доставки, обрану ним при оформленні замовлення.

4.5. При замовленні Товару за допомогою Сайту Покупцеві повідомляється (або направляється sms-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер його замовлення, який Покупець зобов’язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім’ям, якщо подібне є) при отриманні Товару зі складу Продавця у випадку самовивозу або при отриманні Товару при його доставці.

4.6. Вартість доставки Товару, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Товару, розміщена на Сайті та є невід’ємною частиною цього Договору.

5. Порядок здійснення платежу

5.1. Покупець має право здійснити оплату Товару будь-яким із способів, запропонованих Продавцем на Сайті.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на відповідний рахунок Продавця, або з моменту отримання в касу Продавця готівкових коштів з оформленням прибуткового касового ордеру.

5.3. Товар може бути отриманий Покупцем за умови формування замовлення Покупцем на Сайті та його 100% оплати.

5.4. При несплаті або частковій оплаті замовлення Товар вважається непроданим, а замовлення анулюється.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Покупець має право:

6.1.1. Отримувати інформацію про Товар.

6.1.2. Обирати спосіб оплати Товару із запропонованих Продавцем способів на Сайті. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

6.1.3. Направляти відгуки про роботу Сайта, про порядок оформлення замовлення та придбання Товарів за контактами, вказаними на Сайті.

6.1.4.  Покупець має право відмовитися від придбання Товару до моменту вчинення оплати замовлення. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Продавця.

6.2. Покупець зобов’язаний:

6.2.1. Детально ознайомитись з правилами купівлі, оплати та доставки Товару з Сайту Продавця й прийняти їх при оформленні замовлення на Товар.

6.2.2. При оформленні замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе та яка необхідна для оформлення замовлення. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Продавцю. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Продавця за некоректно оформлене Покупцем з використанням Сайта замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.

6.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого замовлення перед тим, як оформлювати наступне замовлення.

6.2.4. Покупець, приєднуючись до Договору та приймаючи його умови, дає свою згоду на одержання інформації Продавця, у тому числі рекламної, будь-яким способом, у тому числі мережами електрозв'язку, а саме телефонного, мобільного зв'язку, а також через мережу Інтернет.

6.3. Продавець має право:

6.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати замовлення згідно умов цього  Договору.

6.3.2. Вимагати від Покупця повну оплату Товару перед тим, як здійснити його продаж.

6.3.7. Інформувати Покупця про асортимент Товару та його характеристики, а також надсилати оновлену інформацію про Товари що продаються через Сайт, шляхом розсилання товарних каталогів, буклетів, листівок, новин і т.п. Регулярність та порядок поширення такої інформації/реклами визначається на розсуд Продавця.

6.4. Продавець зобов’язаний:

6.4.1. Ознайомити Покупця з умовами придбання Товару (в тому числі про його  ціну) та з інформацією про Товар, його характеристики.

6.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до мети, з якою вони збираються та використовуються.

6.4.3. Передати у власність Покупця Товар, що був належним чином придбаний у Продавця (оформлений та оплачений за умовами Договору), в тому числі організувати його доставку у спосіб, що був вказаний при оформленні замовлення.

7. Відповідальність

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2. Відповідальність Продавця при доставці Товару обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Покупцем та організацією, яка обрана Покупцем для доставки йому або Одержувачу Товару.

7.3. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх персональних (особистих) даних.

7.4. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати замовлення, а також отримання та використання Товару.

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

7.6. Продавець не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до Сайту Продавця.

7.7. У випадку наявності претензій до якості Товару Продавець зобов’язується переадресовувати їх Виробнику Товару та організовувати взаємодію між Покупцем та Виробником Товару.

7.8. Продавець та Виробник несуть відповідальність передбачену законодавством України, в тому числі Законом України «Про захист прав споживачів», від 12 травня 1991 року,  № 1023-XII.

8. Вирішення спорів

8.1. Суперечки, що виникають при виконанні Договору, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Продавцю в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Продавцем у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

8.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.3. З усіх інших питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. Персональні дані

9.1. Покупець, реєструючись на Сайті та оформляючи замовлення на Товар, надає свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних, зокрема, на використання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення або іншу зміну, видалення та інші дії, які може здійснювати Продавець з персональними даними в письмовій (паперовій), електронній чи іншій формі, отриманих в процесі реєстрації, з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», № 2297-VI від 01 червня 2010 року. 

10. Строк дій Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту обрання опції Покупцем «Я ознайомився та погоджуюсь з умовами Договору» та діє безстроково.